Juridische informatie

Route Mobiel is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. statutair gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK ‘s-Gravenhage. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de KVK onder dossiernummer 27023707 en in het Wft-register van de AFM onder vergunningnummer 12000475.

Klachten en geschillen
Als het oordeel van de directie van Route Mobiel voor een belanghebbende niet bevredigend is en de belanghebbende is een consument, zoals gedefinieerd in het Reglement van de Ombudsman Financiële Dienstverlening respectievelijk het Reglement van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, kan de belanghebbende zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AN Den Haag

Ons fraudebeleid
In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. Je vertrouwt op een goede afhandeling van je schade. Wij vertrouwen erop dat je ons correct informeert.

Uit diverse onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat ‘eerlijke’ klanten voorstander zijn van een hardere aanpak van verzekeringsfraude.

Wat is fraude?
Route Mobiel hanteert de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd;
 • het veranderen van bedragen op aankoopnota’s;
 • meer claimen dan de geleden schade;
 • een afgewezen schade nogmaals opgeven met een ander verhaal.

Hoe sporen we fraude op?
Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren. De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH) dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Je ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Wat doen we bij fraude?

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Je wordt uitgesloten van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wil je meer informatie over de Stichting CIS? Kijk dan op www.stichtingcis.nl.
 • We doen aangifte bij de politie.

Daarom fraudebestrijding
Via je premie betaal je mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.